Hỗ trợ: 0866094586

Máy vắt cam Korona 40w

 

✅ Thông số kỹ thuật